เกี่ยวกับเรา

ผมชื่อ ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์ ชื่อเล่น “แทน” จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทุนไปศึกษาต่อด้านโทรคมนาคมที่ Ericsson International Training Center ที่กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในโครงการ W-7 (World Bank 7) เนื่องจากทีโอทีได้กู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อขยายเครือข่ายชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC (Stored Program Control) ซึ่งในสัญญาฉบับที่ 7 ได้ระบุว่า ทีโอทีจะต้องรับวิศวกรใหม่จำนวน 10 คน และส่งไปอบรมกับผู้ผลิตชุมสาย AXE-10 ของ บริษัท อิริคสัน จำกัด ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งใน 10 วิศวกรที่ได้รับการคัดเลือกนั้น หลังจากกลับจากสวีเดน ได้กลับมาทำงานใช้ทุนที่ศูนย์เครือข่ายชุมสายโทรศัพท์ภาคเหนือ ที่ พิษณุโลก ชีวิตการทำงานคลุกคลีกับด้านโทรคมนาคมมาโดยตลอด

ตั้งแต่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ปีแรกของผมที่นั่น ผมได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์เครือข่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ ตั้งแต่อายุเพียง 25 ปี ทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลเครือข่ายชุมสายโทรศัพท์ทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัด โดยระบบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากศูนย์กลางที่ ศูนย์โทรศัพท์จังหวัดพิษณุโลก ผมได้รับเกียรติบัตรพนักงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2532 จาก ดร.ไพบูลย์ ลิมปพยอม ผู้อำนวยการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ ทีโอที ในขณะนั้น เนื่องจากได้ประดิษฐ์คิดค้นระบบซอฟท์แวร์ Test System ของ AOM ให้สามารถควบคุมชุมสาย AXE-10 ในระดับฮาร์ดแวร์จากระยะไกลได้ โดย ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท อิริคสัน จำกัด ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นเจ้าของระบบเอง ในขณะนั้นไม่สามารถทำได้ ระหว่างที่อยู่ ทีโอที ผมได้สอบชิงทุนและได้ไปอบรมและดูงานต่างประเทศบ่อยๆ เช่น ดูงานโรงงานผลิตโมเด็มและอุปกรณ์เครือข่ายในประเทศเบลเยียม, อบรมระบบชุมสาย AXE-10 ชั้นสูง ที่เมืองคาลม่าร์ ประเทศสวีเดน เป็นต้น

ต่อมาผมได้ลาออกจากทีโอที และย้ายมาอยู่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทที่บางไทร อยุธยา ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายบุคคล เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานเข้าทำงาน เป็น Quality Auditor ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมย์ ท่านประธานบริษัท ทีทีแอนด์ทีบ่อยๆ ระหว่างนั้นก็เรียน MBA ที่ Nida Business School สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จนกระทั่งจบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตก่อนที่จะลาออกเดินทางไปทำงานที่ Fresenius Medical Care North America ณ นครฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์ฟอกไต(Hemodialysis) ที่นั่นเองทำให้ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น

นอกจากต้องดูแลระบบฟอกไตตั้งแต่ตรวจสอบระบบน้ำจากซิตี้วอเตอร์ เข้ามาในระบบ RO System เข้า Water Tank ก่อนที่จะผสมน้ำยา เพื่อนำเข้าไปหมุนเวียนในระบบ นอกจากต้องซ่อมและดูแลเครื่องฟอกไตแล้ว ยังได้สัมผัสคนไข้ชาวอเมริกัน ทำให้ได้ประสบการณ์ในระบบการทำงานของอเมริกันที่ทำงานเป็นระบบ และรู้จักนิสัยใจคอของคนอเมริกัน

กลับมาเมืองไทย ได้ทุนการศึกษาจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ ในนามของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) หรือ DBMS (Bangkok Dusit Medical Services PCL) ไปอบรมหลักสูตร Advanced Management Program for Healthcare Executive เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ภาคภาษาอังกฤษ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ต้องจบการศึกษาขั้นต่ำ แพทยศาสตร์บัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย 10 ปี ผู้เข้าอบรมเพียง 30 คนเท่านั้น หลักสูตรนี้เรียกย่อๆว่า หลักสูตร AMP ซึ่งปกติหลักสูตรนี้มีสอนที่ Harvard Business School ที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ค่าเรียนเกือบล้านบาทแต่ รพ.กรุงเทพร่วมกับ ABAC ก็จัดหลักสูตรนี้ขึ้นที่ ABAC บางนา กินนอนอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา 3 เดือนเต็มๆ เรียนตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่มทุกวัน หลังจากจบ ก็ไปใช้ทุนเป็นผู้บริหารอยู่ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้ร่วมงานกับอาจารย์หมอ นพ.พิชิต กังวลกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ในขณะนั้น

HouLukSeam.com Logoสั่งซื้อได้ 3 ช่องทาง
สั่งซื้อฮั้วลักเซียมออนไลน์คลิ๊กที่นี่เพื่อสั่งซื้อฮั้วลักเซียมออนไลน์
สั่งซื้อฮั้วลักเซียมทางโทรศัพท์โทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์โดยตรง
         โทร.080-235-0137080-235-0137 โทร.081-131-0137081-131-0137 โทร.082-492-0137082-492-0137
สั่งซื้อฮั้วลักเซียมทางไลน์สอบถาม สั่งซื้อทางไลน์ Line ID: HouLukSeamid: HouLukSeam

Leave a Reply

This function has been disabled for ฮั้วลักเซียม โปรถูกสุด โทร.081-131-0137 Line ID: HouLukSeam.