เกี่ยวกับเรา

ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์

ผมชื่อ ธนาวัชร์ ธนาชววัฒน์ ชื่อเล่น “แทน” จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทุนไปศึกษาต่อด้านโทรคมนาคมที่ Ericsson International Training Center ที่กรุงสต๊อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน ในโครงการ W-7 (World Bank 7) เนื่องจากทีโอทีได้กู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อขยายเครือข่ายชุมสายโทรศัพท์ระบบ SPC (Stored Program Control) ซึ่งในสัญญาฉบับที่ 7 ได้ระบุว่า ทีโอทีจะต้องรับวิศวกรใหม่จำนวน 10 คน และส่งไปอบรมกับผู้ผลิตชุมสาย AXE-10 ของ บริษัท อิริคสัน จำกัด ณ กรุงสต๊อคโฮล์ม … อ่านเพิ่มเติม

Read more